Een initiatief van :
Wageningen Universiteit

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Vragen en Antwoorden > Voedselveiligheid > Mycotoxinen

Hoe worden mycotoxinen gevormd ?

Mycotoxinen kunnen geproduceerd worden wanneer voedsel besmet raakt met schimmels, dit kan plaatsvinden tijdens groei van de plant of tijdens opslag. Gedurende het voedsel productieproces worden maatregelen getroffen om besmetting met schimmels te voorkomen, desondanks kan het voedsel toch nog lage concentraties mycotoxines bevatten aangezien het erg lastig is om voedsel volledig steriel te houden. In geïndustrialiseerde landen met gematigde klimaten zijn deze concentraties meestal zo laag dat deze geen gevaar vormen. Als gevolg van slechte opslagomstandigheden komen mycotoxinen vaker en in hogere concentraties voor in ontwikkelingslanden met tropisch of subtropisch klimaat. Warmte en het vochtige klimaat verhogen hierbij het risico van schimmelinfectie. Dierweefsel kan ge ï nfecteerd raken met mycotoxinen wanneer de dieren gevoed worden met voedsel dat besmet is met schimmels.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands