Een initiatief van :
Wageningen Universiteit

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Vragen en Antwoorden > Voedselveiligheid > Salmonella

Zijn er verschillende soorten/varianten van de Salmonella bacterie?

Ja, er zijn duizenden varianten van Salmonella.

De taxonomie (indeling) van Salmonella is gebaseerd op zogenaamde serotypen of faagtypen. Dat wil zeggen, ze zijn gevoelig voor bepaalde antilichamen of voor bacteriofagen (bacterievirussen).

Het geslacht Salmonella is ingedeeld in serotypes, zoals Salmonella typhimurium of Salmonella enteritidis. Deze kunnen verder worden onderverdeeld in faagtypes, zoals Salmonella typhimurium DT140. Serotypes hebben ook vaak een naam, zoals Salmonella Madrid of Salmonella Houten (meestal genoemd naar de plaats waar ze bij een uitbraak zijn geisoleerd)

Serotypen kunnen over de hele wereld voorkomen, en per isolaat spreek je dan over een stam. Dus je kan een serotype Salmonella Houten hebben uit Houten, maar ook uit Kaapstad bijvoorbeeld. Beide behoren tot hetzelfde serotype, maar hebben een andere achtergrond en worden stammen genoemd.

Belangrijker dan de naam of serotype is het gedrag van de stam. Salmonella typhi veroorzaakt typhus, een gevaarlijke infectieziekte. De meeste andere veroorzaken in meer of mindere mate maag-darmklachten (diarrhee). Veel stammen zijn specifiek aangepast aan een bepaalde gastheer, maar kunnen ook bij mensen ziekteverschijnselen vertonen, zoals Salmonella enteritidis een type dat hoofdzakelijk voorkomt in kippen en eieren.

 

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands