Een initiatief van :
Wageningen Universiteit

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Vragen en Antwoorden > Additieven

Hoe wordt de inname van voedseladditieven vastgesteld?

De inname van voedseladditieven wordt vastgesteld door de individuele lidstaten van de EU op advies van de SCF (Scientific Committee on Foods van de EU). De ADI wordt vergeleken met gemiddelde en de meest extreme geschatte consumptie van de gehele populatie of van specifieke subgroepen binnen de populatie. Wanneer de gemiddelde en de extreemste consumptie binnen de richtlijnen van ADI vallen, is de kans op gevaar voor de gezondheid nihil, aangezien de ADI bepaald is op basis van een 'no-effect'' niveau met een grote veiligheidsmarge. Om te voorkomen dat consumenten de ADI overschrijden door te hoge consumptie van éé n of meerdere producten die de stof bevatten, eist de EU wetgeving dat inname studies verricht worden om veranderingen in het eetpatroon vast te stellen.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands