Een initiatief van :
Wageningen Universiteit

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Vragen en Antwoorden > Additieven

Is er reden tot bezorgdheid wanneer een individu de ADI een keer overschrijdt?

Wanneer een individu de ADI een keer overschrijdt, dan is dit geen reden tot bezorgdheid. De ADI heeft namelijk een grote zekerheidsmarge ingebouwd, in de praktijk zal deze eenmalige hoge consumptie gecompenseerd worden door de andere dagen waarop de consumptie beneden de ADI ligt. Wanneer getallen impliceren dat de ADI regelmatig door bepaalde populaties wordt overschreden, kan het nodig zijn dat de SCF (Scientific Committee on Foods van de EU) adviseert om de concentratie in producten te verlagen, zodanig dat het gewenste effect nog bereikt wordt. Ook kunnen het aantal producten waarin het additief verwerkt mag worden beperkt worden. Vanwege de grote veiligheidsmarge die bij de vastelling van de ADI gebruikt wordt, is het aannemelijk dat de ingenomen hoeveelheid additief ver boven de ADI moet liggen om een gevaar voor de gezondheid van de mens te vormen.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands