Een initiatief van :
Wageningen Universiteit

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Vragen en Antwoorden > Additieven

Waarom is een veiligheidsmarge nodig?

Er zijn twee hoofdredenen. Ten eerste omdat de NOAEL (No Adverse Effect Level) vastgesteld wordt aan de hand van dieren, niet bij mensen. Het is daarom verstandig om te corrigeren voor mogelijke verschillen, waarbij aangenomen wordt dat de mens gevoeliger is dan de meest gevoelige dier dat getest is. Ten tweede wordt de betrouwbaarheid van de toxiciteitstesten bepaald door het aantal testdieren dat wordt gebruikt. Een dergelijke test is niet representatief voor een humane populatie vanwege haar grote diversiteit; er zijn subgroepen met verschillende gevoeligheid (bijvoorbeeld kinderen, ouderen en zieken). Nogmaals, het is verstandig om voor deze verschillen te corrigeren.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands