Een initiatief van :Stichting Food-InfoFood-Info.net> Vragen en Antwoorden > Additieven

Hoe wordt de ADI vastgesteld?

De EU richtlijnen stellen dat alleen die additieven die geen gevaar voor de gezondheid van de mens vormen bij gebruik van voorgestelde hoeveelheden (gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken), goedgekeurd mogen worden. De veiligheidsevaluatie van een specifiek additief is gestoeld op een wetenschappelijke review van alle relevantie toxicologische data, zowel observaties bij de mens als verplichte dierproeven worden hierbij in ogenschouw genomen. In de EU wordt de review uitgevoerd door de Scientific Committee on Food.

Tot de verplichte toxicologische testen behoren levenslange voedingsstudies en studies onder meerdere generaties waarmee vastgesteld kan worden hoe een additief in het lichaam verwerkt worden. Aan de hand van deze testen kunnen mogelijke schadelijke effecten van de additief of de derivaten hiervan vast gesteld worden. Het uitgangspunt van de ADI is de ‘No Observed Adverse Effect Level' (NOAEL), deze wordt vastgesteld aan de hand van het geringste nadelige effect dat relevant is voor de gezondheid van de mens, die waargenomen is bij de meest gevoelige testdieren. De NOAEL is dus de hoogste dosis die via het voedsel ingenomen kan worden, zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid. De NOAEL wordt uitgedrukt in aantal milligram additief per kilogram lichaamsgewicht per dag (mg/kg lichaamsgewicht per dag). Na het vaststellen van de NOAEL wordt deze vervolgens gedeeld door een hoge factor, meestal is dat de factor 100, wat resulteert in een aanzienlijk lagere toegestane inname voor de mens en een grote veiligheidsmarge.

 


Food-Info.net is an initiative of Stichting Food-Info, The Netherlands

Free counters!