Een initiatief van :
Wageningen Universiteit

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Vragen en Antwoorden > Additieven

Wie bepalen de ADI?

Onafhankelijke wetenschappelijke expert comités adviseren nationale en internationale regelgevende instanties. De procedure voor de bepaling van de veiligheid van voedingsadditieven is nagenoeg gelijk in de individuele lidstaten van de Europese Unie en in andere internationale gemeenschappen. Het belangrijkste internationale orgaan dat zich bezig houdt met de veiligheid van voedseladditieven is de Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) als onderdeel van de Food and Agriculture Organisation (FAO, het onderdeel van de VN dat zich met landbouw bezighoudt) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het vaststellen van internationale normen is in de laatste jaren een stuk belangrijker geworden, aangezien het wereldhandelsorganisatie (WTO) in haar akkoord vermeld dat de gemeenschappelijke FAO/WHO en de Codex Alimentarius Commissie (Codex) van toepassing zijn op de voedselsamenstelling en voedselveiligheid, waar dan ook te wereld. Op dit moment wordt een nieuwe standaard, genaamd de General Standard for Food Additives (GSFA) opgesteld door de Codex met als doel een geharmoniseerde, werkbare en eenduidige norm voor de wereldhandel. Alleen de additieven die geëvalueerd zijn door de JECFA en voldoen aan de vereiste criteria voor de toepassing in voedingsmiddelen, worden opgenomen.

Op EU niveau worden alle additieven die met de huidige wetgeving goedgekeurd zijn en opgenomen zijn in Richtlijnen van de Europese Commissie, geëvalueerd door de Wetenschappelijke Commissie voor Voedsel (Scientifi Committee for Food, SCF). Daarnaast moet de opname in de richtlijnen goedgekeurd zijn door alle lidstaten. Het expert team stelt de ADI vast, wanneer er geen ADI is dan worden andere beperkingen aan het gebruik opgelegd. Alleen additieven die de goedkeurig hebben van de SCF krijgen een E-nummer, ter herkenning dat het Europees goedgekeurd is. Bovendien kan er aan de hand van E-nummers een korte code voor de naam van het voedseladditief worden samengesteld. Het ADI concept en de JECFA veiligheidsevaluaties worden wereldwijd toegepast door onder andere de EU, SCF en de Amerikaanse Food and Drug Administration.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands