Een initiatief van :
Wageningen Universiteit

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Vragen en Antwoorden > Kleurstoffen

Kan de kleur van voedsel het gedrag van kleine kinderen beïnvloeden? Zo ja, welke kleuren moeten dan vermeden worden?

Kleur is een belangrijke eigenschap van voedsel dat ons nog meer van het eten laat genieten. Kleuren verbeteren het uiterlijk van bepaalde voedingsmiddelen om aan de verwachtingen van de consument te voeldoen. Kleurstoffen kunnen worden ingedeeld in twee groepen. Tot de eerste groep behoren pigmenten die verkregen worden uit natuurlijke bronnen zoals groenten, mineralen of dieren. De tweede groep bestaat uit pigmenten die niet in de natuur gevonden worden en kunstmatig gemaakt moeten worden.

De meeste voedselkleuren moeten aan bepaalde wettelijke criteria voor specificatie en zuiverheid voldoen. Alle toevoegingen worden onderworpen aan continue veiligheidscontrole. Elke stof wordt nauwkeurig getest om te kunnen verzekeren dat het veilig genoeg is om toegevoegd te worden aan voedingsmiddelen.

Hoewel er de afgelopen jaren een paar theorieën zijn geweest die beweerden dat de kleur van voedsel het gedrag zou kunnen beïnvloeden, is er op dit moment geen bewijs dat toevoegingen hyperactiviteit of leerachterstanden kunnen veroorzaken bij kinderen. Eén kleur, E102 (tartrazine), kan echter leiden tot jeuk of waterpokken bij een klein deel van de bevolking. Als tartrazine is toegevoegd aan voedingsmiddelen wordt dat vermeld op het etiket van het product. Dit geeft de mensen die wel gevoelig zijn voor deze kleur de mogelijkheid het te vermijden. Kinderen zouden deze kleur niet binnen moeten krijgen.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands