Een initiatief van :
Wageningen Universiteit

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Vragen en Antwoorden > Kleurstoffen

Hoe zijn kleurstoffen wettelijk gereguleerd?

De belangrijkste regelgeving met betrekking tot kleurstoffen binnen de Europese Unie (EU) staan beschreven in het EU besluit 94/36, deze gaat over de kleurstoffen die in voedsel verwerkt mogen worden en in EU besluit 95/45, die de specifieke zuiverheidscriteria stelt. Deze regelgevingen zijn in de meeste lidstaten ingevoerd, de belangrijkste voorwaarde die hieraan gesteld wordt is dat een lijst opgesteld wordt met daarin de kleurstoffen die voldoen aan de zuiverheidscriteria. De veiligheid van alle kleurstoffen, ongeacht van natuurlijke of chemische oorsprong, wordt grondig getest en periodiek opnieuw geëvalueerd. Op EU niveau zijn alle goedgekeurde kleurstoffen geëvalueerd door de Scientific Committee on Food (SCF), hierin zijn alle lidstaten vertegenwoordigd. Het comité bestaat uit wetenschappers met expertise op dit vakgebied die benoemd zijn door de Europese Commissie. Voor de evaluatie van een voedingskleurstof, bepaald de SCF de ADI (Acceptabele Daily Intake), dit is een hoeveelheid van een specifieke kleurstof die elke dag gedurende een mensenleven geconsumeerd kan worden, zonder risico's. Kleurstoffen die op deze wijze geëvalueerd zijn krijgen een E-nummer, dit nummer geeft aan dat de kleurstof veilig is bevonden door de EU. Daarnaast vergemakkelijkt het om de toegestane kleurstoffen op een simpele en handige manier te labelen in de diverse talen binnen de EU landen. Het labelen van kleurstoffen op de ingrediëntendeclaratie aan de hand van de specifieke naam of het E-nummer helpt de consument bij het maken van goed geïnformeerde keuzes.

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands