Een initiatief van :
Wageningen Universiteit

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Vragen en Antwoorden > Biotechnologie

Hoe kunnen transgene elementen bepaald worden?

Het is niet eenvoudig om te bepalen of een gewas transgeen is of niet door er met het oog of een andere makkelijke manier naar te kijken. Het is echter mogelijk om tot op 0.1% te bepalen of een plant vreemde genen bevat of niet, met behulp van analytische methoden.

Eerst moet er een kwalitatieve analyse plaatsvinden om te kijken of het materiaal genetisch gemodificeerde genen bevat. Normaal gesproken wordt het product geanalyseerd voor bepaalde typische DNA sequenties, die vaak gebruikt worden in de productie van transgene gewassen. Een voorbeeld is de 35 S promotor, een sequentie die toegevoegd wordt voor de regulatie van de expressie van het ingebrachte gen. Een ander element waar vaak naar wordt gekeken is de NOS-terminator, een andere vaak gebruikte sequentie in transgenen gewassen. Op die manier kan bepaald worden of een gewas transgeen is of niet. Een kwantitatieve analyse kan dan nog plaatsvinden om te bepalen op welke manier het gewas exact gemodificeerd is. Tegenwoordig zijn er verschillende methoden beschikbaar om vreemd DNA in monsters te bepalen.
European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands