Een initiatief van :
Wageningen Universiteit

Sitekeuring.NET Award

Food-Info.net> Voedselveiligheid > Zware metalen

Zware metalen

Zware metalen zijn een onderdeel van de aardkorst. Ze kunnen niet worden afgebroken of vernietigd. In kleine concentraties komen ze voor in voedsel, drinkwater en lucht. Sommige zware metalen fungeren als essentiële mineralen in het lichaam (zoals koper, selenium en zink). Maar zijn toxisch in hogere concentraties. Vergiftigingen door zware metalen kunnen voorkomen door drinkwater (loden pijpen), luchtverontreiniging (vooral rond industrieën) of via de voedselketen.

Zware metalen zijn vooral gevaarlijk omdat ze zich in het lichaam kunnen ophopen (bioaccumulatie). Dit houdt in dat de stof opgenomen wordt uit de omgeving en opgeslagen wordt in het lichaam.

Gelukkig komen voedselvergiftigingen door zware metalen maar zeer zelden voor. In de meeste gevallen zijn ze het gevolg van (zware) milieuverontreiniging. Het bekendste voorbeeld hiervan is de kwikverontreiniging in Japan tussen 1931-55.

Sinds 1932 loosde de Chisso chemische fabriek afvalwater in de Minamata baai in Japan. Dit afvalwater bevatte veel kwik, dat zich in de vissen en schelpdieren in de baai ophoopte. Via deze voedselbronnen werden ook de mensen in de omgeving besmet. In 1952 werden de eerste symptomen van kwikvergiftiging zichtbaar bij de bevolking rond de Minamata baai. Uiteindelijk zijn er 500 mensen gestorven aan de kwikvergiftiging. Sindsdien heeft Japan de strengste milieuwetgeving van de geïndustrialiseerde landen en staan de verschijnselen van de ziekte bekend als het Minamata Syndrome.

Van de volgende zware metalen is informatie opgenomen :

Source : http://www.lenntech.com/heavy-metals.htm , http://www.lenntech.com/periodic-chart.htm

 

 European Masters Degree in Food Studies - an Educational Journey


Master in Food Safety LawFood-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands