Een initiatief van :Stichting Food-InfoFood-Info.net> Ingrediëntenwijzer

Keurmerken en logo's

Tegenwoordig staan er bijzonder veel kleine logo's en keurmerken op het etiket. Maar wat betekenen al die logo's nu eigenlijk ? En wie zit er achter de keurmerken ? Op deze pagina proberen we een overzicht te geven van wat er zoal op het etiket kan staan. De bijbehorende teksten zijn vaak afkomstig van de betreffende uitgevende instantie.

Komt u iets tegen wat hier nog niet staat, mail het ons !

Gezonde Voeding, allergie, religie etc.

 

Ik kies bewust Stichting Ik Kies Bewust stimuleert gezondere voeding in Nederland en heeft daarbij twee uitgangspunten. Allereerst wordt de consument, door een eenvoudig herkenbaar logo, geholpen om gezondere keuzes te maken. Door het logo kan men binnen bepaalde categorieën reguliere producten vervangen door gezondere producten, waardoor minder verzadigd vet, transvet, zout en suiker wordt ingenomen. Daarnaast stimuleert het initiatief productinnovatie door producenten, zodat ons eten en drinken uiteindelijk minder verzadigd vet, transvet, toegevoegd suiker en zout bevatten. Meer informatie : www.ikkiesbewust.nl
Gezonde Keuze Een logo van Albert Heijn. Producten die het logo dragen, voldoen aan de volgende criteria:
  • weinig verzadigd vet
  • weinig suiker
  • weinig zout
  • veel vezels
Meer info : www.ah.nl/gezondekeuze
Keurmerk voor vegetarische producten Het internationale Vegetarisch Keurmerk garandeert dat een product geen ingrediënten afkomstig van het gedode dier bevat en dus geschikt is voor vegetariërs. De consument hoeft geen ingewikkelde ingrediëntenoverzichten meer door te lezen als een product voorzien is
van dit keurmerk. Ook consumenten die om religieuze redenen geen ingrediënten
afkomstig van gedode varkens en/of runderen willen gebruiken, kunnen
vertrouwen op het Vegetarisch Keurmerk. De Nederlandse Vegetariërsbond
beheert en controleert het Vegetarisch Keurmerk in Nederland, terwijl
verwante organisaties dat doen voor andere landen in Europa. Meer info : www.vegetariers.nl
Halal Correct Een logo dat garandeert dat het product volgens de Islamitische halal richtlijnen is geproduceerd. Meer informatie : www.halalcorrect.com
Glutenvrij Beide logos geven aan dat het product geen gluten bevat. Nog niet goed gereguleerd in Nederland. Het linker logo wordt ook internationaal gebruikt: www.glutenvrij.nl. Het rechter logo wordt vooral door Albert Heijn gebruikt.

Product(groep)gebonden keurmerken

 

Vleeskeurmerk IKB Staat voor Integrale Keten Beheersing in de vleesssector.. Naast het aanbieden van stap voor stap gecontroleerd vlees is het met dit systeem tevens mogelijk om aan te geven waar het vlees vandaan komt. Om de IKB-keten ijzersterk te houden is namelijk elke deelnemer verplicht zijn activiteiten in een 'logboek' bij te houden. Allerlei gegevens van boerderij tot en met slagerij zijn in logboeken terug te vinden. Door het overzicht in het logboek is altijd snel te herleiden waar het vlees vandaan komt. Een prettige extra zekerheid voor u als consument. Meer info : www.vlees.nl
Certificaat scharrelvlees.
Onder het certificaat kan staan welk vlees; varkens- rund- of kippenvlees
Scharrelvee wordt op welzijnvriendelijke wijze gehouden en de productie ervan vindt plaats in een gesloten, gecontroleerde keten. Het vlees wordt verkocht bij gespecialiseerde slagers. Meer info : www.scharrelvlees.net
Kwaliteits rund- en kalfsvlees De hele keten van rundvlees wordt uitgebreid gecontroleerd. Deze controles worden uitgevoerd om u een optimale kwaliteitsgarantie te kunnen geven. Meer info : www.vlees.nl
Friander Friander vlees is afkomstig van speciaal geselecteerde jonge Friese stierkalveren, die opgroeien in groepen. Gedurende de eerste zes weken krijgen de dieren melk en schakelen dan over op vaste voeding, waarin granen een belangrijke rol spelen. Het vlees heeft een fijne structuur, een verrukkelijke smaak en een frisse rode kleur. Meer info : www.vlees.nl
Marine Stewardship Council Het MSC keurmerk is een internationaal keurmerk voor een goed beheerde, duurzame visserij. Visserijen met het MSC-keurmerk zorgen ervoor dat er geen overbevissing plaats vindt en beperken andere effecten op de natuur. De vis is te herkennen aan het MSC-logo op de verpakking. Het keurmerk omvat geen gekweekte vis. Meer informatie: www.msc.org (engelstalig)
Dolfijnvriendelijk gevangen tonijn Geen keurmerk, maar een logo. Dit "keurmerk" is uiterst misleidend. Het zegt zelfs niets over de bijvangst van dolfijnen in de tonijnvisserij. Het zegt ook niks over overbevissing van tonijn, en ook niks over de bijvangsten van ander zeeleven.
Max Havelaar / Fairtrade Fairtrade bevordert eerlijke handel omdat een groter deel van de opbrengst naar de boeren in ontwikkelingslanden zelf gaat. De meeste Fairtrade-producten zijn in Nederland te koop onder het Max Havelaar-Keurmerk. Meer info : www.maxhavelaar.nl
Scharreleieren Scharreleieren komen van kippen die vrij rondlopen in schuren met strooisel op de grond. De kippen hebben zitstokken, maar kunnen niet naar buiten. Voorschrift is wel dat er daglicht kan binnenkomen en er niet meer dan zeven kippen per vierkante meter rondlopen. Meer info : www.veevleesei.nl.
Vrije-uitloop eieren. Vrije-uitloopeieren komen van kippen die niet alleen binnen scharrelen, maar ook naar buiten kunnen. Om aan het keurmerk te voldoen, moet buiten een uitloop van 4 m2 per kip beschikbaar zijn. Meer info : www.veevleesei.nl.
Kooieieren Eieren van kippen die in kooien worden gehouden. Meer info : www.veevleesei.nl.
Gras Keurmerk Stichting Gras Keurmerk is in 1991 opgericht om de Grasdier Landbouw in Nederland te stimuleren. Ze verstrekt het Gras Keurmerk aan bedrijven die dierlijke en plantaardige producten maken, geproduceerd volgens de Normering Grasdier Landbouw. In de Grasdier landbouw worden kippen, varkens, kalveren, koeien, biggen en kuikens etc. in ruime stallen gehouden en kunnen dagelijks gezond naar buiten. Landbouwproducten (aardappelen, uien, sla etc.) worden geteeld met plantaardige/dierlijke mest alsook in combinatie met de gras/klaver teelt. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is zeer beperkt. Meer info : www.graskeurmerk.nl
UTZ Een internationaal keurmerk voor koffie, vergelijkbaar met het Nederlandse Max Havelaar. Meer informatie: consumer.utzcertified.org (Engels)

 

Regionaal

 

Erkend Streekrpoduct Van Limburg tot de Wadden en van Zeeland tot Drenthe: in heel ons land worden streekproducten gemaakt. Nederlandse streekproducten hebben op het gebied van smaak en kwaliteit heel wat te bieden. Jarenlange ervaring en een grote professionaliteit van producenten en verwerkers dragen hiertoe bij. In de smaak van het product komt de regio van herkomst tot uiting. Streekproducten zijn daarom steeds weer een ontdekking waard. Meer info : www.erkendstreekproduct.nl
Waddengoud Streekproducten uit het Waddengebied. Meer info : www.waddengoud.nl.
De Groene Hoed De Stichting De Groene Hoed beheert een keurmerk dat staat voor streekeigen kwaliteitsproducten uit het Noordhollands midden: Waterland, de Beemster en Schermer. Meer info : www.groenehoed.nl
Waterland De onafhankelijke Stichting Keurmerk Waterland bepaalt en controleert de strenge eisen waaraan de veehouders moeten voldoen om aan Waterlant's Weelde deel te kunnen nemen. Dit houdt onder andere in dat het rund-, kalfs-, en lamsvlees uit het Noord-Hollandse Waterland afkomstig moet zijn en onderhevig is aan strikte productie- en slachtmethoden. Meer info : www.natuurvlees.nl

Europese Bescherming In totaal zijn meer dan zevenhonderd producten in Europa beschermd vanwege hun oorsprong, samenstelling of traditionele productiemethode. Ze zijn herkenbaar aan de logos hiernaast. In Nederland hebben de kazen Noord-Hollandse Gouda, Noord-Hollandse Edammer, Boeren-Leidse met sleutels, Kanterkaas, Kanternagelkaas en Kanterkomijnekaas en de aardappel Opperdoezer Ronde een Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB).
De Westlandse druif staat geregistreerd als Beschermde Geografische Aanduiding (BGA).
Boerenkaas staat geregistreerd als GTS: Geografische Traditionele Specialiteit.

Meer info : ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_nl.htm

 

Milieu, duurzaamheid en eko

 

Milieukeur algenmeen en Milieukeur voor agro/food Aardappelen, aardbeien, groenten, fruit, uien, vis, bier, varkensvlees, potplanten. Het gaat daarbij om zowel plantaardige en dierlijke  producten  als be- en verwerkte voedingsmiddelen. De criteria hebben betrekking op een beperkt gebruik en emissie-arme toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, en een verantwoorde omgang met energie, water, afvalstoffen en verpakking. Daarnaast is er aandacht voor dierenwelzijn, natuurbeheer en voedselveiligheid. Meer info : www.milieukeur.nl
EKO Keurmerk Ieder biologisch bedrijf wordt gecontroleerd door Skal. Deze controle-organisatie ziet er streng op toe dat het bedrijf zich aan de EKO-eisen houdt. Een soort politie dus. Wie aan de voorschriften voldoet mag het product "biologisch" noemen en het EKO-keurmerk gebruiken. Zo weet u dat het ook echt biologisch is, dus betrouwbaar! Meer info : www.eko-keurmerk.nl.
Demeter Demeter is het wereldwijd gebruikte kwaliteitskeurmerk voor biologisch-dynamische bedrijven en producten. De naam Demeter komt van de Griekse godin van groei en vruchtbaarheid. Meer info : www.demeter-bd.nl
Max Havelaar / Fairtrade Fairtrade bevordert eerlijke handel omdat een groter deel van de opbrengst naar de boeren in ontwikkelingslanden zelf gaat. De meeste Fairtrade-producten zijn in Nederland te koop onder het Max Havelaar-Keurmerk. Meer info : www.maxhavelaar.nl
Beter Leven De Dierenbescherming heeft een beeldmerk ontwikkeld om diervriendelijke producten te ondersteunen. Het bestaat uit het logo van de Dierenbescherming met de vermelding ‘Beter leven' en vier sterren. Eén grote ster staat voor een grote verbetering van dierenwelzijn. Deze wordt toegekend aan producten die een belangrijke stap in de goede richting zijn. Twee grote sterren staan voor producten die qua dierenwelzijn beter scoren, maar nog niet zo goed als biologische producten. Biologische producten krijgen drie sterren. Vleesvervangers scoren met vier sterren het hoogst. Meer info : www.dierenbescherming.nl
Europees keurmerk Biologische landbouw Het Europees biologisch keurmerk is ontstaan vanuit de behoefte aan één herkenbaar biologisch keurmerk voor alle Europese lidstaten. De term ‘biologische landbouw' kan in verschillende talen in het keurmerk verwerkt zijn. Producten met het Europees biologische keurmerk voldoen aan dezelfde eisen als producten met het Nederlandse EKO-keurmerk.
Vanaf 1 januari 2009 is dit het enige Europese keurmerk voor biologische producten. Wanneer dit keurmerk niet gebruikt wordt, dient de term ‘EU-biologisch' in een van de twintig talen van de Europese Unie op de verpakking komen te staan. Daarnaast mogen nog wel andere keurmerken gebruikt worden.
Gras Keurmerk Stichting Gras Keurmerk is in 1991 opgericht om de Grasdier Landbouw in Nederland te stimuleren. Ze verstrekt het Gras Keurmerk aan bedrijven die dierlijke en plantaardige producten maken, geproduceerd volgens de Normering Grasdier Landbouw. In de Grasdier landbouw worden kippen, varkens, kalveren, koeien, biggen en kuikens etc. in ruime stallen gehouden en kunnen dagelijks gezond naar buiten. Landbouwproducten (aardappelen, uien, sla etc.) worden geteeld met plantaardige/dierlijke mest alsook in combinatie met de gras/klaver teelt. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is zeer beperkt. Meer info : www.graskeurmerk.nl

 

Verpakking

 

Grüne Punkt Duits teken dat de leverancier voor de inzameling en verwerking van het verpakkingsmateriaal een vergoeding heeft betaald. Heeft officieel in Nederland geen betekenis, maar wordt langzaam ook in andere landen ingevoerd. Meer info : www.gruener-punkt.de (Duits)
Papier kringloop Het kringlooplogo met drie pijlen vindt u op verpakkingen van papier en karton. Het betekent dat deze verpakkingen samen met oudpapier gerecycled kunnen worden. Het symbool wil echter niet zeggen dat de verpakking van betreffend product altijd gemaakt is van gerecycled papier.
Bevat staal De magneet en het blikje vindt u op stalen verpakkingen. Het betekent dat de verpakking met behulp van magneten uit de afvalstroom wordt gehaald en gerecycled.
Bevat aluminium Het ALU logo staat op verpakkingen van aluminium. Ook deze verpakkingen worden uit de afvalstroom gehaald en gerecycled.
Bevat glas Het glasbaklogo staat op glazen verpakkingen. Het betekent dat de verpakking in de glasbak hoort en wordt gerecycled.
Vuilnisbak Het vuilnisbakje met de wijzende hand of figuurtje kunt u aantreffen op allerlei verpakkingen die er gevoelig voor zijn op straat terecht te komen, zoals drankenblikjes. Het logo betekent dat de lege verpakking in de vuilnisbak hoort.
Composteerbaar Het kiemlogo staat op verpakkingen die zijn gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal. Deze composteerbare verpakkingen mogen in de GFT-bak.
Maak plat na gebruik Het logo met de opgestoken duim vindt u op drankenkartons zoals melkpakken, yoghurtpakken en pakken met vruchtensap. Het logo spoort de consument aan lege drankenkartons plat te maken. Zo nemen ze minder ruimte in de vuilnisbak en zijn ze gemakkelijker uit het afval te halen voor recycling.
Kunststof De kunststoffenindustrie hanteert wereldwijd een coderingssysteem voor kunststofverpakkingen. Dit coderingssysteem helpt de recyclers bij het sorteren
van kunststofproducten. In het coderingssysteem zijn zeven kunststofsoorten ondergebracht. Het nummer (1-7) verwijst naar het soort kunststof waaruit de verpakking is gemaakt. Het symbool is bedoeld voor recyclingbedrijven.
Chemisch afval Dit logo laat zien dat batterijen, spaarlampen, verfresten, medicijnen en dergelijke niet in de afvalbak thuishoren. In elke gemeente bestaan inzamelingspunten voor huishoudelijk chemisch afval. Dit zou niet voor moeten komen op de verpakking van een levensmiddel.

 Food-Info.net is an initiative of Stichting Food-Info, The Netherlands

Free counters!